Dịch vụ giao hàng

DỊCH VỤ GIAO HÀNG 6 GIỜ

Với ưu thế về những công nghệ dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, Ship60 sẽ hoàn thành giao hàng chỉ sau 120 phút kể từ khi nhận được đơn. Ghi chú: Các vi phạm đến lần 2 sẽ cân nhắc tạm ngưng tài khoản dịch vụ Ship60 6h Tiền phạt chế tài sẽ được

XEM THÊM

DỊCH VỤ GIAO HÀNG 2 GIỜ

Với ưu thế về những công nghệ dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, Ship60 sẽ hoàn thành giao hàng chỉ sau 120 phút kể từ khi nhận được đơn. Ghi chú: Các vi phạm đến lần 2 sẽ cân nhắc tạm ngưng tài khoản dịch vụ Ship60 6h Tiền phạt chế tài sẽ được

XEM THÊM