Dịch vụ giao hàng

DỊCH VỤ GIAO HÀNG 2 GIỜ

Với ưu thế về những công nghệ dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, Ship60 sẽ hoàn thành giao hàng chỉ sau 120 phút kể từ khi nhận được đơn. Ghi chú: Các vi phạm đến lần 2 sẽ cân nhắc tạm ngưng tài khoản dịch vụ Ship60 6h Tiền phạt chế tài sẽ được

DỊCH VỤ GIAO HÀNG 2 GIỜ

Với ưu thế về những công nghệ dẫn đầu tại thị trường Việt Nam, Ship60 sẽ hoàn thành giao hàng chỉ sau 120 phút kể từ khi nhận được đơn.

Ghi chú:

  • Các vi phạm đến lần 2 sẽ cân nhắc tạm ngưng tài khoản dịch vụ Ship60 6h
  • Tiền phạt chế tài sẽ được trừ vào tổng thu nhập hằng tháng của anh em tài xế và không bảo gồm đảm bảo thu nhập.

Ví dụ:

  • Mức đảm bảo thu nhập là 10.000.000 đ
  • Tổng thu nhập hằng tháng của anh em tài xế là 8.000.000 đ
  • Mức phạt vi phạm là 100.000 đ

==> Tổng mức hỗ trợ theo đảm bảo thu nhập sẽ là: 10.000.000 đ – 8.000.000 đ – 100.000 đ =  1.900.000 đ

Chúc Quý Đối Tác Tài Xế hoàn thành thật nhiều đơn hàng, và luôn chú ý chạy xe an toàn, cẩn thận trên mọi nẻo đường.

ship60wp